HemGuider om offentlig rekryteringGDPR vid offentlig rekrytering

Hantera personuppgifter enligt GDPR vid offentlig rekrytering.

Vad säger lagen om GDPR vid offentlig rekrytering?

  • Endast information/uppgifter som är relevanta för det aktuella tillfället/rekryteringen får begäras in och sparas.
  • Kandidaten ska själv godkänna att uppgifter sparas samt få information om att HUR/VAR och på vilket sätt uppgifterna sparas.
  • Kandidaten skall garanteras att samtliga personuppgifter raderas om kandidaten så önskar.
  • Med personuppgifter anses samtliga kontaktuppgifter, tillkommande uppgifter och anteckningar som tillförs under rekryteringsprocessen.
  • Dokumentation skall uppföras kring vem/vilka som har tillgång till personuppgifter samt hur dessa hanteras. Loggbok krävs.
  • Samtliga personuppgifter skall raderas efter avslutad aktivitet/rekrytering eller då det kan anses att nyttan med att spara uppgifterna har upphört ur kandidatens perspektiv.

För att hantera personuppgifter på ett GDPR-säkert sätt rekommenderas att man har tillgång till ett webbaserat rekryteringscenter där ovan funktioner är automatiserade.

Exempel på hänvisning från EU-kommissionen, sept 2021

Det svenska rekryteringsföretaget Jobbet.se lyfts fram som ett exempel på ett företag som hanterar personuppgifter enligt GDPR. Upphandlare i Sverige glömmer dock ofta att fråga efter GDPR-säker hantering av personuppgifter när man upphandlar rekryteringstjänster.

Läs mer på sidan 112

EU-rapport där det svenska rekryteringsföretaget Jobbet.se lyfts fram som ett exempel på ett företag som hanterar personuppgifter enligt GDPR.

VI HJÄLPER DIG PÅ VÄGEN

Att tänka på när du rekryterar till offentlig sektor.

Vad gäller när du platsannonserar för offentlig sektor?

Att upphandla rekryterings-tjänster.

LEDIGA JOBB JUST NU

Norrtälje kommun
Ansök senast: 2024-03-24

Registrator 

Uppsala län
Region Uppsala
Ansök senast: 2024-03-24

HR-partner

Stockholms län
Värmdö kommun
Ansök senast: 2024-03-17