HemGuider om offentlig rekryteringRekrytera till offentlig sektor

Att tänka på när du ska rekrytera till offentlig sektor.

Insyn i hela rekryteringsprocessen

Oavsett om du som chef, inom en offentligt styrd verksamhet, hanterar rekryteringen på egen hand eller anlitar ett externt rekryteringsföretag så är det du som arbetsgivare som har det yttersta ansvaret för att rekryteringsprocessen följer de lagar och regler som gäller. Det ställer krav på att du har insyn i hela rekryteringsprocessen så att du till exempel kan säkerställa att alla personuppgifter hanteras korrekt enligt GDPR.

Statliga sektorn ställer högre krav än den privata

Du som rekryterar till offentlig sektor har även extra höga krav på dig när det gäller själva urvalet av kandidater och att rekryteringsprocessen är kompetensbaserad och icke-diskriminerande. I den statliga sektorn ställs högre krav än i den privata sektorn. Enligt regeringsformen får arbetsgivaren bara ta hänsyn till sakliga grunder i rekryteringar. Som sakliga grunder räknas de sökandes utbildning och erfarenhet, men även till exempel intresset av att skapa mångfald på arbetsplatsen. I den kommunala sektorn ska arbetsgivarna iaktta saklighet och opartiskhet vid anställning.

En felaktigt hanterad rekrytering kan leda till överklaganden som i sin tur ger negativ publicitet och ökade kostnader.
Nedan följer några tips på vägen för att det ska bli rätt.

Kompetensbaserad rekrytering

Kompetensbaserad rekrytering

Kompetensbaserad rekrytering är att tydligt definiera vilken kompetens man letar efter i rekryteringen och att låta detta, och bara detta, styra alla beslut genom rekryteringen. Kompetensbaserad rekrytering är en strukturerad rekryteringsmetod där den efterfrågade kompetensen styr rekryteringsprocessen. Andra ovidkommande faktorer och subjektivt tyckande elimineras så långt möjligt.

Diskrimineringslagstiftningen

Diskrimineringslagstiftningen

Arbetsgivare får inte missgynna sökande på grund av deras kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Det går att göra undantag från diskrimineringsförbudet om det rör sig om ett avgörande yrkeskrav eller om undantaget är ett led i strävandet att främja jämställdhet mellan kvinnor och män, så kallad positiv särbehandling.

Kravprofil

Kravprofil

Kravprofilen är grunden till hela rekryteringen och de skall- och meriterande krav som ställs upp i kravprofilen skall genomsyra hela rekryteringen från annons till urval, intervjuer, tester och referenstagning.

Kontakta oss för att få hjälp att ta fram mallar för kravprofil, intervjuunderlag och referensprotokoll.

VI HJÄLPER DIG PÅ VÄGEN

Vad gäller när du platsannonserar för offentlig sektor?

Hantera personuppgifter enligt GDPR.
Vad säger lagen?

Att upphandla rekryterings-tjänster.

LEDIGA JOBB JUST NU

Norrtälje kommun
Ansök senast: 2024-03-24

Registrator 

Uppsala län
Region Uppsala
Ansök senast: 2024-03-24

HR-partner

Stockholms län
Värmdö kommun
Ansök senast: 2024-03-17