HemGuider om offentlig rekryteringUpphandla rekryteringstjänster

Att upphandla rekryterings­tjänster.

Att ställa krav i upphandlingar

Vanligtvis upphandlas rekryteringstjänster på ramavtal över 2–3 år med intern avropsordning (och ibland även möjlighet för beställaren att förlänga ramavtalet om man så önskar).

I vissa fall tecknas avtal med endast en leverantör, vilket är olyckligt då beställaren blir beroende av endast en leverantörs förmåga att leverera med kvalitet under flera år.

Krav på ekonomisk stabilitet m.m.

Beställaren får inte teckna avtal med leverantörer som har skatte- och avgiftsskulder till staten eller har företrädare som är dömda för allvarlig brottslighet.

Beställaren bör också välja att inte teckna avtal med leverantörer som åsidosätter arbetsrättsliga skyldigheter, är i konkurs eller har liknande ekonomiska problem eller har misslyckats med att leverera enligt avtal i tidigare upphandlingar.

Krav på kompetens och erfarenhet

Beställaren får ställa (nästan) vilka kompetenskrav den vill, på såväl det anbudsgivande företaget som på de konsulter som erbjuds i respektive anbud, så länge den inte diskriminerar någon potentiell leverantör.

Vanliga och ändamålsenliga krav att ställa är:

  • Erfarenhet av rekrytering inom motsvarande bransch/yrkeskategori som avses
  • Antal års erfarenhet
  • Antal genomförda/slutförda uppdrag senaste 2 åren
  • Antal tillgängliga konsulter inom kompetensområdet
  • Lokalkännedom
  • Referenser

Dessutom måste beställaren kräva att leverantörens hantering av samtliga personuppgifter i varje rekrytering sker på ett lagligt sätt och att leverantören har ett GDPR-säkert rekryteringsverktyg för hantering av ansökningshandlingar m.m.

Exempel på hänvisning från EU-kommissionen, sept 2021

Det svenska rekryteringsföretaget Jobbet.se lyfts fram som ett exempel på ett företag som hanterar personuppgifter enligt GDPR. Upphandlare i Sverige glömmer dock ofta att fråga efter GDPR-säker hantering av personuppgifter när man upphandlar rekryteringstjänster.

Läs mer på sidan 112

EU-rapport där det svenska rekryteringsföretaget Jobbet.se lyfts fram som ett exempel på ett företag som hanterar personuppgifter enligt GDPR.

VI HJÄLPER DIG PÅ VÄGEN

Att tänka på när du rekryterar till offentlig sektor.

Vad gäller när du platsannonserar för offentlig sektor?

Hantera personuppgifter enligt GDPR.
Vad säger lagen?

LEDIGA JOBB JUST NU

Norrtälje kommun
Ansök senast: 2024-03-24

Registrator 

Uppsala län
Region Uppsala
Ansök senast: 2024-03-24

HR-partner

Stockholms län
Värmdö kommun
Ansök senast: 2024-03-17